Załącznik do Zarządzenia nr 42/2020 Rektora z dnia 29 września 2020 roku

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Struktura organizacyjna administracji Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie