Regulamin Organizacyjny [pdf] wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora nr 3/2023 z 18 stycznia 2023 roku