Regulamin pracy [pdf] wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora nr 25/2019 z 5 września 2019

Nowelizacja [pdf] wprowadzona w życie Zarządzeniem Rektora nr 5/2023 z 14 lutego 2023