SKŁADY KOMISJI SENACKICH NA KADENCJĘ 2020-2024

SENACKA KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW UCZELNI

1) dr Jerzy Raciborski - przewodniczący
2) dr hab. Wiesław Chwała, prof. AWF;
3) dr hab. Piotr Mika, prof. AWF;
4) dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF;
5) dr hab. Michał Spieszny, prof. AWF;
6) mgr Witold Zych;
7) mgr Dariusz Horosin;
8) mgr Paweł Potoczek;
9) mgr Bogumiła Szczepanik - przedstawiciel NSZZ Solidarność;
10) mgr Iwona Grzesiak - sekretarz.

SENACKA KOMISJA DS. NAGRÓD, ODZNACZEŃ I SPRAW SOCJALNYCH

1) dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF - przewodnicząca;
2) dr Przemysław Bujas;
3) dr Dorota Gazurek;
4) mgr Bogumiła Szczepanik - przedstawiciel NSZZ Solidarność;
5) mgr Magdalena Michałkiewicz - sekretarz.