Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Mirosław Wawrzyniec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,  

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie jest publiczną akademicką szkołą wyższą, która kontynuuje tradycje Uniwersytetu Jagiellońskiego, „w strukturze którego uchwałą Senatu UJ z dnia 17 maja 1927 roku, powstało na Wydziale Lekarskim Studium Wychowania Fizycznego.” AWF, jako samodzielna szkoła wyższa została utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 roku w sprawie przekształcenia Studiów Wychowania Fizycznego przy Akademiach Medycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie w Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego (Dz. U. Nr 29, poz. 273) pod nazwą Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego. Zmiana nazwy na Akademia Wychowania Fizycznego nastąpiła w 1972 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 roku w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (Dz. U. Nr 54, poz. 348).

Cenimy sobie Państwa zaufanie dlatego chcemy, abyście mieli Państwo jasne informacje dotyczące ochrony danych i ich przetwarzania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego         im. Bronisława Czecha w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, posiadająca numer NIP: 6750001952, REGON: 000327847, zwana „Administratorem”.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, zwanego dalej „IOD”.

W sprawach związanych z danymi osobowymi jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresem: Al. Jana Pawła II 78, 31-57 Kraków. Możecie do nas również napisać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub zadzwonić pod numer: 12 683 15 16.

Z IOD należy kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane, w zależności od łączącej nas relacji, są przetwarzane w jednym lub kilku z następujących celów:  

  • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • realizacji umów,
  • marketingu bezpośredniego naszych usług.

Akty prawne dotyczące danych osobowych regulują podstawy przetwarzania danych osobowych. Wśród nich oprócz zgody jako przesłanka przetwarzania danych wskazana jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), a także niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez  Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Państwa dane, w zależności od celu, są przetwarzane na następujących podstawach:

  • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. 11 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • realizacji umów - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • marketingu bezpośredniego naszych usług - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, możecie Państwo wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów: na adres: Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Państwa dane będą przetwarzane co do zasady przez czas niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub realizacji umów, lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Macie też Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ale wierzymy, że dzięki stosowanym przez nas standardom przetwarzania danych, nie będzie takiej konieczności.

W toku świadczenia Państwu usług, w celu ich realizacji, Państwa dane mogą być udostępniane w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe.

 

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji!