Statut Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie [pdf] wprowadzony Zarządzeniem Nr 30/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 28 października 2022 roku