SKŁAD SENATU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE
NA OKRES KADENCJI 2020-2024

Władze Uczelni

 1. prof. dr hab. Andrzej KLIMEK – Rektor
 2. prof. dr hab. Anna MARCHEWKA – Prorektor ds. Nauki
 3. dr hab. Michał SPIESZNY, prof. AWF – Prorektor ds. Studenckich
 4. dr hab. Wiesław CHWAŁA, prof. AWF Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
 5. prof. dr hab. Piotr MIKA Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 6. dr hab. Ewa ROSZKOWSKA, prof. AWF Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji

Grupa profesorów i doktorów habilitowanych

 1. dr hab. Aneta BAC, prof. AWF, Wydz. Rh.R.
 2. dr hab. Henryk DUDA, prof. AWF, Wydz. WFiS
 3. dr hab. Barbara FRĄCZEK, prof. AWF, Wydz. WFiS
 4. dr hab. Grażyna KOSIBA, prof. AWF, Wydz. WFiS
 5. prof. dr hab. Anna MIKA, Wydz. Rh.R.
 6. dr hab. Małgorzata SIEKAŃSKA, prof. AWF, Wydz. WFiS
 7. dr hab. Elżbieta SZCZYGIEŁ, prof. AWF, Wydz. Rh.R
 8. dr hab. Anna ŚCISŁOWSKA-CZARNECKA, prof. AWF, Wydz. Rh.R.
 9. dr hab. Magdalena WIĘCEK, prof.  AWF, Wydz. WFiS
 10. dr hab. Ryszard WINIARSKI, prof. AWF, Wydz. TiR

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Janusz BRUDECKI, Wydz. WFiS
 2. dr Przemysław BUJAS, Wydz. WFiS
 3. dr Dorota GAZUREK, Wydz. Rh.R
 4. dr Artur KUREK, Wydz. TiR
 5. dr Szymon PASIUT, Wydz. Rh.R
 6. dr Anna TYKA, Wydz. TiR

Grupa pracowników nie będących nauczycielami akademickim

 1. mgr Tomasz POPŁOŃSKI
 2. mgr Jadwiga ZELEK

Grupa studentów

 1. Studentka Magdalena BARTNICKA
 2. Studentka Katarzyna DZIEDZIC
 3. Student Bartłomiej KOŹLAK
 4. Studentka Marcelina OLEKSIŃSKA
 5. Studentka Julia SPROCH
 6. Doktorant mgr Karolina WOJNAR

Członkowie Rady Uczelni

 1. mgr Mirosław CHRAPUSTA – Przewodniczący Rady Uczelni
 2. lek. med. Artur ASZTABSKI
 3. mgr Witold NAKIELNY
 4. dr Jerzy RACIBORSKI

Zaproszeni goście

 1. mgr Paweł POTOCZEK – Kanclerz
 2. mgr Dariusz HOROSIN – Kwestor
 3. mgr Tomasz RUSIN– Dyrektor Biblioteki
 4. mgr Bogumiła SZCZEPANIK – Przedstawiciel NSZZ SOLIDARNOŚĆ