Dziekan Wydziału: dr hab. WIESŁAW CHWAŁA, prof. AWF

 • Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne
  - dr PRZEMYSŁAW BUJAS
 • Prodziekan ds. Kierunków Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych oraz Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych
  - dr ŁUKASZ TOTA

Rada Wydziału

Terminarz posiedzeń

Dziekan Wydziału: prof. dr hab. PIOTR MIKA   

 • Prodziekan ds. kierunków Fizjoterapia jednolita magisterska, Terapia Zajęciowa I i II stopnia
  - dr Dorota GAZUREK
 • Prodziekan ds. kierunków Fizjoterapia II stopnia, Kosmetologia I i II stopnia
  - dr Katarzyna CHOJAK-FIJAŁKA

Rada Wydziału

Terminarz posiedzeń

Dziekan Wydziału: dr hab. EWA ROSZKOWSKA, prof. AWF

 • Prodziekan ds. studiów I i II stopnia
  - dr Artur KUREK
 • Prodziekan ds. dydaktyczno-programowych
  - dr Jerzy RACIBORSKI

Rada Wydziału

Terminarz posiedzeń