Senat AWF w Krakowie na posiedzeniach w dniach: 17 grudnia 2020 roku i 28 stycznia 2021 roku powołał Radę Uczelni AWF w Krakowie, na okres kadencji od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w następującym składzie:

Członkowie spoza wspólnoty AWF w Krakowie

  • mgr Mirosław Chrapusta – Przewodniczący Rady Uczelni
  • lek. med. Artur Asztabski
  • mgr Witold Nakielny

Członkowie ze wspólnoty AWF w Krakowie

  • dr Dorota Gazurek – Sekretarz Rady Uczelni
  • dr Przemysław Bujas
  • dr Jerzy Raciborski

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

  • studentka Monika Wiśniewska