Fundamentalną misją Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie jest kształcenie kadr przede wszystkim dla potrzeb kultury fizycznej a także turystyki. Istotnym celem uczelni jest również rozwój naukowy pracowników.

Obecnie uczelnia kształci studentów na dziesięciu kierunkach prowadzonych w ramach trzech wydziałów oraz w Szkole Doktorskiej:

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu:

  • wychowanie fizyczne;
  • kultura fizyczna osób starszych;
  • wychowanie fizyczne w służbach mundurowych;
  • kultura fizyczna w służbach mundurowych;
  • sport.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej:

  • fizjoterapia;
  • terapia zajęciowa;
  • kosmetologia.

Wydział Turystyki i Rekreacji:

  • turystyka i rekreacja;
  • turystyka przygodowa.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla uczelni było przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego z zakresu nauk wychowania fizycznego( 1970 i 1987). Dzięki tym uprawnieniom nastąpił znaczny rozwój ilościowy i jakościowy własnej kadry naukowo-dydaktycznej.

W Akademii funkcjonuje Centrum Edukacji Zawodowej, które organizuje studia podyplomowe oraz specjalizacje, kursy trenerskie i instruktorskie. Na Wydziałach Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Rehabilitacji Ruchowej uczelnia prowadzi studia doktoranckie (od roku akademickiego 1998/1999).

Ponadto kilka tysięcy osób ukończyło zaocznie studia podyplomowe o różnych specjalnościach. Są to głównie trenerzy i instruktorzy sportowi, specjaliści rehabilitacji, rekreacji i turystyki, oraz absolwenci kierunku wychowania fizycznego, którzy uzyskali dodatkowe tytuły trenerów lub instruktorów sportu w kilkunastu dyscyplinach. Wśród absolwentów znalazło się wielu wybitnych trenerów oraz znanych sportowców olimpijczyków: m. in. trenerzy: Emil Dudziński, Władysław Stawiarski, Edward Surdyka, Stanisław Adamczyk, Jan Mikułowski, Stanisław Majorek, Ryszard Stasik, Szymon Krasicki, Andrzej Kozak, Edward Budny, Jacek Choynowski, Apoloniusz Tajner, Lech Salomonowicz, Zbigniew Miązek, znani wychowankowie: Marcin Daniec – satyryk, artysta kabaretowy, Stefan Hula – skoczek narciarski, reprezentant Polski w tej dyscyplinie, Mateusz Ligocki – utytułowany polski snowboardzista, reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie w 2006, jedyny zwycięzca finałowych zawodów Pucharu Świata, Jagna Marczułajtis – czternastokrotna złota medalistka Mistrzostw Polski w snowboardzie, olimpijka z Nagano 1998, Salt Lake City 2002 (4. miejsce w slalomie równoległym) oraz z Turynu 2006, Kamil Stoch – polski skoczek narciarski, mistrz Polski w 2007 i 2009, Apoloniusz Tajner – narciarz klasyczny, trener, uważany za głównego twórcę sukcesów Adama Małysza, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.