prof. dr hab. Maciej DEMEL - 16 lutego 1993
Twórca polskiej szkoły edukacji zdrowotnej nowoczesnej koncepcji wychowania fizycznego. Ukończył studia wyższe w zakresie wychowania fizycznego, pedagogiki i medycyny. Doktoryzował się i habilitował na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk o kulturze fizycznej uzyskał w 1971 roku, a profesora zwyczajnego w 1979. Autor kilkuset prac naukowych z teorii wychowania fizycznego, pedagogiki zdrowia i historii medycyny społecznej. Nauczyciel akademicki UMCS i AM w Lublinie, WSWF w Krakowie i Poznaniu, WSP w Kielcach oraz Uniwersytetu Warszawskiego i AWF w Warszawie. Godność doktora honoris causa AWF w Krakowie otrzymał w dniu 16 lutego 1993 roku.

prof. dr hab. Stanisław PANEK - 8 października 1996
Magister wychowania fizycznego, doktor i doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nadzwyczajny i zwyczajny nauk przyrodniczych. Żołnierz AK odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Partyzanckim, więzień łagrów syberyjskich w latach 1944 – 1947. Autor wielu rozpraw naukowych i twórca nowych kierunków badawczych w antropologii. Współtwórca nauk o kulturze fizycznej. Nauczyciel akademicki od roku 1949. Mistrz i opiekun wielu pracowników naukowych. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w latach 1968 – 1979. Inicjator budowy Uczelni. Godność doktora honoris causa AWF w Krakowie otrzymał w dniu 8 października 1996 roku

prof. dr hab. Ryszard PRZEWĘDA - 5 października 2001
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie uzyskał kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Profesor zwyczajny AWF w Warszawie oraz wykładowca na wyższych uczelniach w kraju i za granicą. Wybitny badacz uwarunkowań rozwoju somatycznego i motorycznego oraz możliwości ich stymulowania poprzez aktywność ruchową. Autor wielu oryginalnych prac na ten temat. Wychowawca licznego grona pracowników nauki. Wieloletni przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN oraz członek Zarządu Światowej Federacji Wychowania Fizycznego. Tytuł doktora honoris causa AWF w Krakowie otrzymał w dniu 5 października 2001 roku.

prof. Robert. R. MALINA - 16 października 2001
Obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, doktor wychowania fizycznego i antropologii. Profesor na Wydziale Kinezjologii Uniwersytetu Stanowego w Michigen. Autor ponad 300 publikacji naukowych z zakresu antropologii, kinezjologii (antropomotoryki), teorii wychowania fizycznego. Doktor honoris causa Uniwersytetu Katolickiego w Leuven w Belgii. Członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Tytuł doktora honoris causa AWF w Krakowie otrzymał w dniu 16 października 2001 roku.

prof. dr hab. Krzysztof PRZECŁAWSKI - 14 września 2005
Magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora oraz habilitację w zakresie nauk humanistycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzyma w 1982 roku i zwyczajnego w 1995 roku. Twórca polskiej szkoły socjologii turystyki. Ceniony wykładowca w kraju i zagranicą. Podróżnik, nauczyciel i wychowawca młodego pokolenia. Założyciel International Academy for the Study of Tourism (IAST, 1988) oraz pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim (1989) i Krzyżem Oficerskim (2001) Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr hab.Józef LIPIEC - 3 października 2014
Naukowiec-filozof, nauczyciel akademicki, propagator idei olimpijskiej, działacz olimpijski, publicysta, aktor, sportowiec, kibic sportowy, turysta.
Wykładowca wielu uczelni, m.in. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, w Zakładzie Ontologii Instytutu Filozofii UJ, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, okresowo w poznańskiej WSzB i krośnieńskiej PWSZ.
W czasach studenckich dobrze zapowiadający się aktor i reżyser Teatru 38, organizator Studenckiego Teatru Piosenki, założyciel Teatru Y-6 i czasopisma „Zdanie” w Krakowskiej Kuźnicy. Publicysta w wielu czasopismach (ponad 500 felietonów sportowych). Wierny Kibic krakowskiej Wisły, harcmistrz ZHP, działacz PKOL, współzałożyciel Polskiej Akademii Olimpijskiej (prezes PAOL), założyciel Małopolskiej Rady Olimpijskiej (prezes MROL). Był: członkiem kapituły medali Ecce Homo, Kalos Kagathos, Nagrody m. Krakowa oraz Wawrzynu Olimpijskiego, członkiem senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego i wielu kadencji Rady Naukowej Instytutu Filozofii UJ (przewodniczący), Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN, Rady Nauki i Techniki Makroregiony Południowo-Wschodniego PAN (przewodniczący), członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych (m.in. Dialoque and Universalism, Przegląd Filozoficzny, Studia Humanistyczne), redaktorem naukowym kilkunastu zbiorowych monografii naukowych.
Otrzymał m.in.: Krzyż Oficerski Orła Białego, dwukrotnie Nagrodę Wawrzynu Olimpijskiego. Honorowy obywatel miasta Drummondville w Kanadzie.