Majątek

Majątek Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na dzień 31.12.2010 r. wynosił 161.088.338,54 zł