Kanclerz

Kanclerz mgr Paweł Potoczek 12 683-15-16 paw. A/303
Zastepca Kanclerza mgr Piotr Słomiński
12 683-15-16 paw. A/304
Sekretariat Kanclerza mgr Monika Dyląg 12 683-15-16 paw. A/304

Administracja podległa Kanclerzowi:

PION KANCLERZA: tel/fax: 12 648-12-10  
K-1 Dział Obiektów Sportowych mgr Tomasz Popłoński - kierownik 12 683-15-94 paw. A/410
  mgr Sylwia Sobieraj
p. o. z-ca kierownika
12 683-15-94 paw. A/410
  Karolina Żywczyk 12 683-15-94 paw. A/410
  Dyspozytorzy Korty 12 683-14-10 Kryte Korty Tenisowe p. 7
  Dyspozytorzy HGS 12 683-11-76 Hala Gier Sportowych
magazyn
Obiekty Sportowe
przy ul. Śniadeckich
mgr Tomasz Popłoński
kierownik
12 423-06-29
12 683-15-94
paw. A/410
  Dyspozytorzy 12 423-06-29 Ob. przy ul. Śniadeckich p. 41
K-2 Sekcja Zamówień Publicznych mgr Agnieszka Arnold - kierownik
mgr Tadeusz Józefczyk
mgr Teresa Bajor
12 683-10-52 paw. A/305
K-3 Zespół Krytych Pływalni mgr Kamil Karwel- kierownik 12 683-14-64 Pływalnia p.110
  mgr inż. Małgorzata Gorgoń 12 683-14-64 Pływalnia p.110
  mgr inż. Jerzy Szilder 12 683-15-23 Pływalnia p.117
  Ratownicy 12 683-11-27 Pływalnia p.115-116
  Technolodzy 12 683-11-28 Pływalnia
podbasenie
K-4 Dział Techniczny inż. Marek Guziec - kierownik 12 683-12-92 paw. A/07a
K-4.1 Sekcja Inwestycji i Remontów mgr inż. Grzegorz Gradoś - z-ca kierownika
mgr inż. Paweł  Czerwień
inż. Jerzy Ozimek
12 683-15-89
12 683-11-69
12 683-11-69
paw. A/09
paw. A/08
paw. A/09
K-4.2 Sekcja Obsługi Technicznej mgr Iwona Szafrańska 12 683-15-90 paw. A/06
ślusarze Piotr Kruc 12 683-12-94 paw. soc. cz. D
elektrycy Emil Tomza
Artur Rynczak
Antoni Smagur
Krzysztof Jamróz

12 683-12-94

paw. soc. cz. D

hydraulicy Zbigniew Kośmider
Tadeusz Szlachta
Tadeusz Zbrojny

12 683-15-00

paw. soc. cz. B
stolarze Marcin Kośmider
Grzegorz Małota

12 683-12-96

paw. soc. cz. D
malarze Janusz Bajak
Leszek Słowik

12 683-11-53

I/09
K-4.3 Sekcja Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska mgr inż. Roman Mętel 12 683-15-91 paw. A/06
K-5 Biuro Kanclerza mgr Joanna Sośnicka - kierownik
Wioleta Kawa
12 683-10-86
12 683-12-64
paw. A/302
PS pok. 42
Kancelaria i Sekretariat Kanclerza mgr Monika Dyląg 12 683-15-16 paw. A/304
  mgr Maria Michałek 12 683-12-65 Paw. A/Hol
Sekcja Inwentaryzacji i Likwidacji mgr Małgorzata Górska 12 683-12-76 paw. A/405
  
PION ZASTĘPCY KANCLERZA:      
KZ-1 Dział Informatyki mgr inż. Jarosław Górski - kierownik 12 683-10-03 paw. A/401
  mgr inż. Piotr Kawalec- z-ca kierownika 12 683-13-52 paw. A/401
  mgr inż. Paweł Kruszelnicki
główny specjalista
12 683-14-86 paw. A/401
  Mariusz Rejczyk 12 683-11-84 PS/010
  Marcin Kotek 12 683-11-84 PS/010
  inż. Krzysztof Kapcia 12 683-15-55 paw. A/401
KZ-2 Dział Domów Studenckich mgr Czesław Kowal - kierownik 12 683-11-20
12 683-11-38
DS2
KZ-3 Dział Administracyjno-Gospodarczy  mgr Dorota Stanecka - kierownik 12 683-13-06 PL/01
  mgr Andrzej Śliwiński 12 683-11-44 paw. A/02
  mgr Witold Stanaszek 12 683-12-10 PL/01