Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 roku o godz. 10:30 w Sali Senackiej, al. J. Pawła II 78 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamila Sokołowskiego

na temat

 „Czynniki morfologiczne, fizjologiczne oraz właściwości kinematyczne determinujące wyniki sportowe młodych pływaków w  kraulu na piersiach”

 

Promotor

Dr hab. Marek Strzała prof. AWF                      - AWF Kraków    
                                                                             

Recenzenci :

Dr hab. Patrycja Lipińska prof. UKW               - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Marek Rejman prof. AWF                     - AWF Wrocław

 

Prof. dr hab. Ewa Sadowska-Krępa                   - AWF Katowice

 

Praca doktorska wraz  z recenzjami została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie, al. Jana Pawła II 78. Praca doktorska, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone również na stronie internetowej : www.awf.krakow.pl.

                                                                     

Załączniki:
Pobierz plik (Rozprawa doktorska Kamil Sokołowski.pdf)praca doktorska mgr Kamila Sokołowskiego[praca doktorska mgr Kamila Sokołowskiego][ ]Anna Ślusarczyk29762 kB2023-04-13 14:10
Pobierz plik (abstract-streszczenie.pdf)streszczenie pracy doktorskiej mgr Kamila Sokołowskiego[streszczenie pracy doktorskiej mgr Kamila Sokołowskiego][ ]Anna Ślusarczyk111 kB2023-04-13 14:10
Pobierz plik (Recenzja doktoratu mgr. K. Sokołowskiego.pdf)Recenzja pracy doktorskiej mgr Kamila Sokołowskiego[Recenzja pracy doktorskiej mgr Kamila Sokołowskiego][ ]Anna Ślusarczyk450 kB2023-06-07 09:41
Pobierz plik (recenzja pracy doktorskiej mgra Sokołowskiego.pdf)Recenzja pracy doktorskiej mgr Kamila Sokołowskiego[Recenzja pracy doktorskiej mgr Kamila Sokołowskiego][ ]Anna Ślusarczyk2533 kB2023-06-07 09:41
Pobierz plik (Recenzja_rozprawy_doktorskiej_mgr_Kamila-Sokołowskiego(MR).pdf)Recenzja pracy doktorskiej mgr Kamila Sokołowskiego[Recenzja pracy doktorskiej mgr Kamila Sokołowskiego][ ]Anna Ślusarczyk2725 kB2023-06-07 09:42