Dziekan Wydziału: dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. AWF

  • Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - dr PRZEMYSŁAW BUJAS
  • Prodziekan ds. Kierunku Sport i Kultura Fizyczna Osób Starszych - dr hab. TOMASZ PAŁKA, prof. AWF
  • Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich - prof. dr hab. JERZY CEMPLA

 

Dziekan Wydziału: dr hab. PIOTR MIKA, prof. AWF   

  • Prodziekan ds. Studiów I Stopnia - dr Dorota GAZUREK
  • Prodziekan ds. Studiów II Stopnia - dr med. Jacek GŁODZIK

 

Dziekan Wydziału: dr hab. EWA ROSZKOWSKA, prof. AWF

  • Prodziekan - dr Artur KUREK
  • Prodziekan - dr Maciej ABRAM