SKŁAD SENATU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE
NA OKRES KADENCJI 2016-2020

Władze Uczelni

 • Prof. dr hab. Aleksander TYKA – Rektor
 • Prof. dr hab. Anna MARCHEWKA – Prorektor ds. Nauki
 • Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK – Prorektor ds. Studenckich
 • Dr hab. Michał SPIESZNY, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Dr hab. Marek PIENIĄŻEK, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • Dr hab. Ewa ROSZKOWSKA Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji

 Grupa profesorów i doktorów habilitowanych

 • Dr hab. Jan BLECHARZ, prof. nadzw., Wydz. WFiS
 • Prof. dr hab. Jerzy CEMPLA, Wydz. WFiS
 • Dr hab. Wieslaw CHWAŁA, Wydz. WFiS
 • Dr hab. Dobiesław DUDEK prof. nadzw., Wydz. TiR
 • Dr hab. Ewa KAŁAMACKA prof. nadzw., Wydz. Rh.R.
 • Prof. dr hab. Leszek KOŁODZIEJSKI, Wydz. Rh.R.
 • Dr hab. Grzegorz LECH, Wydz. WFiS
 • Dr hab. Anna MIKA, Wydz. Rh.R.
 • Dr hab. Piotr MIKA, Wydz. Rh.R.
 • Prof. dr hab. Edward MLECZKO, Wydz. WFiS

 Grupa pozostałych nauczycieli akademickich

 • Dr Dorota GAZUREK, Wydz. Rh.R.
 • Dr Krzysztof LATINEK, Wydz. WFiS
 • Mgr Marek PLUTA, SJO
 • Dr Jerzy RACIBORSKI, Wydz. TiR

 Grupa pracowników nie będących nauczycielami akademickim

 • Mgr Ewa BABULA
 • Mgr Czesław KOWAL
 • Pani Bogusława REGUŁA

 Grupa studentów

 • Student Kacper DZIEDZIC
 • Studentka Karolina GUJDA
 • Studentka Oliwia KAFEL
 • Studentka Elżbieta KOKOSZKA
 • Studentka Joanna SZUMIEC
 • Doktorantka mgr Iwona SULOWSKA

 Zaproszeni goście

 • Mgr Józef ŻMIGRODZKI – Kanclerz
 • Mgr Dariusz HOROSIN – Kwestor
 • Mgr Renata MROCZEK – Dyrektor Biblioteki Głównej
 • Dr Marian FIEDOR – Przedstawiciel ZNP
 • Bogumiła SZCZEPANIK – Przedstawiciel NSZZ SOLIDARNOŚCI