Statut Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie [pdf] wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 22/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku