Regulamin Organizacyjny [pdf] wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora nr 42/2020 z 29 września 2020 roku