Struktura organizacyjna administracji podstawowej

 

I. Kanclerz

mgr Józef Żmigrodzki

12 683-11-80 paw. A/303

II. Z-ca Kanclerza

mgr inż. arch. Anna Sieńkowska 12 683-11-81 paw. A/304

III. Z-ca Kanclerza
ds. Ekonomicznych - Kwestor

mgr Dariusz Horosin 12 683-12-36 paw. A/301
       

PION KANCLERZA:

tel/fax:

12 648-12-10

 

1/ Kancelaria Główna i Sekretariat

Mirosława Dworzecka

12 683-15-16

paw. A/304

 

mgr Joanna Sośnicka

12 683-12-65

Kancelaria Główna

2/ Sekcja Zamówień Publicznych

mgr Agnieszka Arnold
mgr Kamila Krzysztonek

12 683-10-52

paw. A/305

3/ Dział Organizacji Imprez

mgr Piotr Słomiński - kierownik
Wioleta Kawa
Tomasz Micał

12 683-12-64

PS/48

4/ Koordynator ds. Sportu Akademickiego

mgr Kinga Tabor

12 683-10-26

Hall Główny p. 5

5/ Dział Informatyzacji Uczelni

mgr inż. Jarosław Górski - kierownik

12 683-10-03

paw. A/401

 

mgr inż. Piotr Kawalec
z-ca kierownika

12 683-13-52

paw. A/401

 

mgr inż. Paweł Kruszelnicki
główny specjalista

12 683-14-86

paw. A/401

 

Mariusz Rejczyk

12 683-11-84

PS/010

 

Marcin Kotek

12 683-11-84

PS/010

 

Kajetan Miś

 

paw. A/401

 

Marek Pilch

12 683-15-55

PS/010

       

PION ZASTĘPCY KANCLERZA:

     

1/ Dział Eksploatacji i Obsługi
Obiektów Sportowych

mgr Tomasz Popłoński
kierownik

12 683-15-94

Hala Gier Sportowych
p.213

 

mgr Paweł Potoczek
z-ca kierownika działu

12 683-14-64

Pływalnia
p.110

 

Andrzej Orzeł
mgr inż. Marek Osman

12 683-15-93

Hala Gier Sportowych
p.213

 

Sylwia Topa

12 683-15-94

Hala Gier Sportowych
p.213

 

Dyspozytorzy Korty

12 683-14-10

Kryte Korty Tenisowe
p. 7

 

Dyspozytorzy HGS

12 683-11-76

Hala Gier Sportowych
magazyn

Obiekty Sportowe
przy ul. Śniadeckich

mgr Tomasz Popłoński
kierownik

12 683-15-94

Hala Gier Sportowych
p.213

 

Dyspozytorzy

12 423-06-29

Ob. przy ul. Śniadeckich
p. 41

1.2/ Sekcja Obsługi Zespołu Krytych Pływalni

mgr Paweł Potoczek
kierownik sekcji

12 683-14-64

Pływalnia p.110

 

mgr inż. Małgorzata Gorgoń

12 683-14-64

Pływalnia p.110

 

mgr inż. Jerzy Szilder

12 683-15-23

Pływalnia p.117

 

Ratownicy

12 683-11-27

Pływalnia p.115-116

 

Technolodzy

12 683-11-28

Pływalnia
podbasenie

2/ Dział Domów Studenckich

mgr Czesław Kowal - kierownik

12 683-11-20,
12 683-11-38

DS2

3/ Dział Administracji Gospodarki
Materiałowej i Zaopatrzenia

mgr Dorota Stanecka - kierownik

12 683-13-06

paw. A/102

 

mgr inż. Leszek Żak
z-ca kierownika

12 683-14-00

PS/pom. zieleni

3.2/ Sekcja Zaopatrzenia

mgr Tomasz Czarnik

12 683-14-66
12 683-12-10

PL/01

3.3/ Sekcja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji

lic. Małgorzata Górska
Szymańska Janina

12 683-12-76

paw. A/405

4/ Dział Technicznej Obsługi Obiektów

inż. Marek Guziec - kierownik

12 683-12-92

paw. A/07a

4.1/ Sekcja Inwestycji i Remontów

inż. Piotr Kwiecień - z-ca kierownika

12 683-15-89

paw. A/09

 

Marek Liszka
mgr inż. Grzegorz Gradoś

12 683-11-69
12 683-11-69

paw. A/08
paw. A/08

4.2/ Sekcja Obsługi Technicznej

     

ślusarze

Piotr Kruc

12 683-12-94

paw. soc. cz. D

elektrycy

Emil Tomza
Artur Rynczak
Antoni Smagur


12 683-12-94


paw. soc. cz. D

hydraulicy

Zbigniew Kośmider
Tadeusz Szlachta

12 683-15-00

paw. soc. cz. B

stolarze

Marcin Kośmider
Grzegorz Małota

12 683-12-96

paw. soc. cz. D

malarze

Janusz Bajak
Leszek Słowik

12 683-11-53

I/09

4.3/ Sekcja Gospodarki Odpadami

mgr inż. Karolina Janusz

12 683-15-91

paw. A/06

       

PION ZASTĘPCY KANCLERZA
ds. Ekonomicznych Kwestora:

     

1/ Dział Księgowości /Z-ca Kwestora

mgr Iwona Grzesiak - z-ca kwestora

12 683-15-77

paw. A/307

 

dr Agnieszka Pazur

12 683-15-44

paw. A/308

 

mgr Karolina Komenda - urlop

12 683-12-77

paw. A/308

 

mgr Kinga Bartosik

12 683-12-77

paw. A/308

Sekcja Księgowości Finansowej

mgr inż. Beata Palusińska

12 683-14-82

paw. A/301

 

mgr Bogumiła Szczepanik

12 683-11-03

paw. A/301

3/ Dział Płac

lic. Jolanta Michalik-Wiśniowska
kierownik

12 683-11-97

paw. A/208

 

mgr Sławomir Malinowski
z-ca kierownika

12 683-15-27

paw. A/209

 

mgr inż. Joanna Gruszecka

12 683-15-27

paw. A/209

 

mgr Izabela Ferka

12 683-13-45

paw. A/210

 

Odsłon artykułów:
370552