Print Friendly, PDF & Email

Struktura organizacyjna administracji podstawowej

I. Kanclerz

mgr Józef Żmigrodzki

 12 683-11-80 paw. A/303
    

II. Z-ca Kanclerza

mgr inż. arch. Anna Sieńkowska  12 683-11-81 paw. A/304
       
 III. Z-ca Kanclerza
ds. Ekonomicznych - Kwestor
mgr Dariusz Horosin  12 683-12-36 paw. A/301

 

 

 

 

PION KANCLERZA:

tel/fax:

12 648-12-10

 

1/ Kancelaria Główna i Sekretariat

Mirosława Dworzecka

12 683-15-16

paw. A/304

 

 

 

 

2/ Sekcja Zamówień Publicznych

mgr Anna Gardowska-Brudnik

12 683-10-52

paw. A/305

 

mgr Agnieszka Arnold

12 683-10-52

paw. A/305

 

 

 

 

3/ Dział Organizacji Imprez

mgr Piotr Słomiński - kierownik
Wioleta Kawa
Tomasz Micał
Andrzej Kotek

12 683-12-64

PS/48

4/ Koordynator ds. Sportu Akademickiego

mgr Kinga Tabor

12 683-10-26

Hall Główny p. 5

 

 

 

 

5/ Dział Informatyzacji Uczelni

mgr inż. Paweł Kruszelnicki - kierownik
mgr inż. Sylwia Murat - z-ca kierownika

12 683-14-86
12 683-10-03

paw. A/404
paw. A/409

 

mgr inż. Jarosław Górski

12 683-10-03

paw. A/403

 

mgr inż. Piotr Kawalec

12 683-13-52

paw. A/409

 

Mariusz Rejczyk

12 683-11-84

PS/010

 

Marcin Kotek

12 683-11-84

PS/010

 

Kajetan Miś

12 683-11-61

 

 

Marek Pilch

12 683-15-55

PS/010

 

 

 

 

PION ZASTĘPCY KANCLERZA:

 

 

 

1/ Dział Eksploatacji i Obsługi
Obiektów Sportowych

mgr Tomasz Popłoński - kierownik

12 683-15-94

HGS/213

 

mgr Paweł Potoczek
z-ca kierownika działu

12 683-14-64

Pływalnia p.110

1.1/ Sekcja Obsługi Obiektów Sportowych
przy Al. Jana Pawła II

Andrzej Orzeł
mgr inż. Marek Osman

12 683-15-93

HGS/213

Obsługa Obiektów Sportowych
przy ul. Śniadeckich

mgr inż. Marek Osman

12 426-47-46
12 683-15-93

ul. Śniadeckich

1.2/ Sekcja Obsługi Zespołu Krytych Pływalni

mgr Paweł Potoczek
kierownik sekcji

12 683-14-64

Pływalnia p.110

 

Katarzyna Brzezina

12 683-14-64

Pływalnia p.110

 

mgr inż. Jerzy Szilder

12 683-15-23

Pływalnia p.117

 

Ratownicy

12 683-11-27

Pływalnia p.115-116

 

Technolodzy

12 683-11-28

Pływalnia
podbasenie

 

 

 

 

2/ Dział Domów Studenckich

mgr Czesław Kowal - kierownik

12 683-11-20,
12 683-11-38

DS2

 

 

 

 

3/ Dział Administracji Gospodarki
Materiałowej i Zaopatrzenia

mgr Dorota Stanecka - kierownik

12 683-13-06

paw. A/102

 

mgr inż. Leszek Żak
z-ca kierownika

12 683-14-00

PS/pom. zieleni

3.2/ Sekcja Zaopatrzenia

Lucyna Kłósek
mgr Tomasz Czarnik

12 683-14-66
12 683-12-10

PL/01

3.3/ Sekcja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji

Teresa Kubica
Szymańska Janina

12 683-12-76

paw. A/405

 

 

 

 

4/ Dział Technicznej Obsługi Obiektów

inż. Marek Guziec - kierownik

12 683-12-92

paw. A/07a

4.1/ Sekcja Inwestycji i Remontów

inż. Jan Hryszkiewicz
inż. Piotr Kwiecień
Marek Liszka

12 683-11-69
12 683-15-90
12 683-11-69

paw. A/08
paw. A/09
paw. A/08

4.2/ Sekcja Obsługi Technicznej

mgr inż. Krzysztof Jamroży

12 683-15-89

paw. A/06

ślusarze

Piotr Kruc
Tadeusz Kłósek

12 683-12-94

paw. soc. cz. D

elektrycy

Emil Tomza
Zbigniew Wojtacha
Tadeusz Steczko

12 683-12-94

paw. soc. cz. D

hydraulicy

Jan Góra
Mieczysław Banasik
Tadeusz Szlachta

12 683-15-00

paw. soc. cz. B

stolarze

Marcin Kośmider
Dionizy Węgrzyn
Grzegorz Małota

12 683-12-96

paw. soc. cz. D

malarze

Janusz Bajak
Leszek Słowik

12 683-11-53

I/09

 

 

 

 

4.3/ Sekcja Gospodarki Odpadami

mgr inż. Karolina Janusz

12 683-15-91

paw. A/06

 

 

 

 

PION ZASTĘPCY KANCLERZA
ds. Ekonomicznych Kwestora:

 

 

 

1/ Dział Księgowości /Z-ca Kwestora

mgr Marzena Szczurek - z-ca kwestora

12 683-15-44

paw. A/308

 

dr Agnieszka Pazur

12 683-15-44

paw. A/308

 

mgr Karolina Komenda

12 683-15-77

paw. A/308

1.1/ Sekcja Księgowości Majątkowej

mgr Iwona Grzesiak, urlop wychowawczy

12 683-15-77

paw. A/308

1.2/ Sekcja Księgowości Finansowej

mgr Alina Piekarska

12 683-15-83

paw. A/301

 

mgr inż. Beata Palusińska

12 683-14-82

paw. A/301

 

Bogumiła Szczepanik

12 683-11-03

paw. A/301

 

 

 

 

 3/ Dział Płac

Jolanta Michalik-Wiśniowska
p. o.  kierownika

12 683-15-27

paw. A/209

 

mgr Izabela Ferka

12 683-13-45

paw. A/307

 

mgr inż. Joanna Gruszecka

12 683-13-45

paw. A/307

 

mgr Sławomir Malinowski

12 683-15-27

paw. A/209

 

mgr inż. Beata Ruman

12 683-13-45

paw. A/307

 

Odsłon artykułów:
238663