Print Friendly, PDF & Email

Początek funkcjonowania Akademii Wychowania Fizycznego wiąże się z utworzonym w 1893 r na Uniwersytecie Jagiellońskim, 2 letnim Kursem Naukowym dla Kandydatów na Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich i Seminariach Nauczycielskich. W 1913 roku Kurs ten prowadzony na Wydziale Lekarskim UJ przekształcono w 2 letnie Studium Wychowania Fizycznego. Zorganizowane były również wykłady i ćwiczenia praktyczne dla ogółu słuchaczy Uniwersytetu. Kontynuacją idei uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wf było 3 – letnie Studium Wychowania Fizycznego, utworzone w Polsce Odrodzonej (1927) przy Wydziale Lekarskim UJ. W 1950 r Studium przekształcono w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Wprowadzone zostały również studia magisterskie (1954).

W roku 1972 uczelnia otrzymała nazwę: Akademia Wychowania Fizycznego, a wkrótce po tym nadano jej imię Bronisława Czecha. Ważnym osiągnięciem było uzyskanie praw do nadawania stopni naukowych z zakresu nauk kultury fizycznej (stopień doktora 1970 r., stopień doktora habilitowanego 1987 r.).

Na trzech wydziałach (Wychowania Fizycznego i Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Rehabilitacji Ruchowej) prowadzone są studia: dzienne, wieczorowe, zaoczne i podyplomowe, na kierunkach: wychowania fizycznego, kultury fizycznej osób starszych, wychowania fizycznego w służbach mundurowych, sportu, fizjoterapii, terapii zajęciowej, kosmetologii oraz turystyki i rekreacji; w ich ramach mieści się kilkanaście specjalności. Szeroki zakres studiów podyplomowych realizuje ponadto Centrum Edukacji Zawodowej.
Nie licząc kilkuset słuchaczy studiów podyplomowych, aktualnie studiuje na uczelni ok. 3550 studentów. Mają oni do dyspozycji nowoczesną bazę obiektów i urządzeń, zbudowaną w latach 1972-2017 i ciągle poszerzaną oraz modernizowaną.

Odsłon artykułów:
298181