Stypendia naukowe w ramach realizacji projektu 2018/29/B/NZ7/02309

Decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 16.01.2020, stypendium w ramach realizacji projektu 2018/29/B/NZ7/02309 uzyskał Pan Kamil Szymczak – stypendysta student